این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:
1396/05/15
اعلام نتایج داوری مقالات:
1396/06/10
آخرین مهلت ثبت نام:
1396/06/30
تاریخ برزگزاری همایش:
1396/07/20