این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

مدیریت یکپارچه منابع آب:

مدیریت منابع آب و توسعه پایدار

منابع آب شیرین

بازار آب

حکمرانی آب

تداخل آب شور و شیرین

آبیاری و رهکشی:

شیوه ­های نوین آبیاری

تجهیز و نوسازی اراضی

سازه­های آبی

تحویل حجمی آب

نقش تشکل ها در افزایش بهره وری

زهکشی اراضی کشاورزی

استفاده از آب های نامتعارف

محیط زیست:

کیفیت منابع آب و خاک

چالش­ های محیط زیست

نقش محیط زیست در توسعه پایدار

بوم سامانه و گردشگری

سیلاب (فرصت ها و چالش ها):

سیلاب شهری

سیلاب در اراضی کشاورزی

استحصال و بهره برداری از سیلاب

تغییر اقلیم:

تغییر اقلیم و منابع

خرد اقلیم ها و بهره وری آب

مدل های پیش بینی هواشناسی کشاورزی

پدیده های زیانبار اقلیمی نواحی ساحلی


محورهای ویژه همایش:

احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

روشهای نوین برای مقابله با تهدیدات ناشی از بحران آب

انتقال آب بین حوضه ای