این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه مقالات

لیست مقالات پذیرفته شده در دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی و نحوه ارائه مقالات از بخش اطلاع رسانی (فایلها) قابل دریافت است.


ادامه مطلب1396/07/05

مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه

با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه در دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی ضمن بیان نکات زیر خواهشمند است نسبت به پرداخت هزینه تا تاریخ 04/07/1396 اقدام نمایید.ادامه مطلب1396/07/04

فرمت تهیه پوستر و فایل سخنرانی

فرمت تهیه پوستر و فایل سخنرانی در سایت همایش، بخش اطلاع رسانی قابل دریافت است.


ادامه مطلب1396/07/04

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر