این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه مقالات

لیست مقالات پذیرفته شده در دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی و نحوه ارائه مقالات از بخش اطلاع رسانی (فایلها) قابل دریافت است.

 لیست مقالات پذیرفته شده در دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی و نحوه ارائه مقالات از بخش اطلاع رسانی (فایلها) و یا از طریف لینک زیر قابل دریافت است.
لیست مقالات پذیرفته شده و نحوه ارائه مقالات


بازگشت1396/07/05
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !