این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فرمت تهیه پوستر و فایل سخنرانی

فرمت تهیه پوستر و فایل سخنرانی در سایت همایش، بخش اطلاع رسانی قابل دریافت است.

فرمت تهیه پوستر و فایل سخنرانی در سایت همایش، بخش اطلاع رسانی یا از طریق لینک زیر قابل دریافت است.


لینک دریافت فرمت تهیه پوستر و فایل سخنرانی

بازگشت1396/07/04
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !