این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت ارسال مقاله

با توجه به استقبال و درخواست پژوهشگران ارجمند به منظور تمدید مهلت ارسال مقاله به دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی و بنابر مصوبه کمیته علمی همایش زمان ارسال مقاله تا 20 شهریور ماه تمدید گردید.

 با توجه به استقبال و درخواست پژوهشگران ارجمند به منظور تمدید مهلت ارسال مقاله به دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی و بنابر مصوبه کمیته علمی همایش زمان ارسال مقاله تا 20 شهریور ماه تمدید گردید.

بازگشت1396/05/31
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !